Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
C.7 (1889)

Wielka BrytaniaByły brytyjski stalowy  slup śrubowy HMS "BASILISK" (typ "BEAGLE", dwie jednostki), przemianowany przed 1905 r. w związku z przeklasyfikowaniem i przebudową na hulk węglowy.