Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
QUEEN (1902)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "LONDON" (5 jednostek). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.