Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
C.7 (1883)

Wielka BrytaniaByły brytyjski kompozytowy slup śrubowy (od 1884 r. korweta) HMS "RAPID"  (typu "SATELLITE", siedem jednostek), przemianowany w 1912 r. w związku z pełnieniem funkcji hulka węglowego.