Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
C.470 (1873)

Wielka BrytaniaByła brytyjska żelaznokadłubowa fregata śrubowa HMS "SHAH" (typ "SHAH", jedna jednostka), przemianowana w 1904 r., w związku z pełnieniem funkcji hulka węglowego.