Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
C.109 (1865)

Wielka BrytaniaByła brytyjska fregata pancerna HMS "AGINCOURT" (typ "MINOTAUR", 3 okręty), przemianowana po raz trzeci w 1904 r. w związku z przekształceniem na hulk węglowy.