Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
C.10 (1876)

Wielka BrytaniaByła brytyjska kompozytowa korweta śrubowa HMS "RUBY" (typ "EMERALD", sześć jednostek), przemianowana w 1904 r. w związku z pełnieniem funkcji hulka węglowego.