Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
ANSON (1886)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik barbetowy drugiej serii typu "ADMIRAL" (cztery jednostki). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.