Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
AFRICA (1905)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "KING EDWARD VII" (8 jednostek). Ósmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.