Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
ABYSSINIA (1870)

Wielka BrytaniaBrytyjski monitor palisadowy typu "ABYSSINIA" (1 jednostka). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.