Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
BENBOW (1885)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik barbetowy trzeciej serii typu "ADMIRAL" (jedna jednostka). Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.