Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
ALBEMARLE (1901)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "DUNCAN" (6 jednostek). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.