Tymiński Jan

Jan TymińskiDr Jan Tymiński to absolwent Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Historii i Politologii w Słupsku (studia doktoranckie). W 2018 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność".

Pracownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się badaniami Polskiej Marynarki Wojennej, administracją morską w okresie II Rzeczypospolitej, historią historiografii marynistyki polskiej. Publikuje m.in. w "Biuletynie Historycznym Muzeum Marynarki Wojennej", "Nautologii", "Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej", "Morzach, Statkach i Okrętach", "Okrętach Wojennych".

Książki i publikacje jego autorstwa:

Publikacja Tytuł artykułu Rok wydania
Okręty Wojenne (113) Wojny morskie na Bałtyku w XIV i XV wieku w czasach świetności Hanzy 2012
Okręty Wojenne (128) Bitwa trzech króli 2014
Okręty Wojenne (131) Holowniki-lodołamacze projektu B65/DZ 2015
Okręty Wojenne (141) Największy statek XIX wieku - "GREAT EASTERN" 2017
Okręty Wojenne (157) Pierwsza wizyta przyjaźni okrętów ZSRR w Gdyni po Drugiej Wojnie Światowej 2019
Okręty Wojenne (158) Ostatni rejs szkolny pancernika "SCHLESWIG-HOLSTEIN" przed wybuchem II wojny światowej 2019
Okręty Wojenne (160) Pierwze wizyty okrętów Royal Navy w Gdyni w 1923 i 1927 roku 2020
Okręty Wojenne (162) Wizyty okrętów Kongelige Danske Marine w Gdyni przed wybuchem II wojny światowej 2020
Okręty Wojenne (163) Wizyta kurtuazyjna amerykańskich niszczycieli typu "CLEMSON" w Wolnym Mieście Gdańsku i Gdyni w 1927 roku 2020
Okręty Wojenne (166) Fińscy goście w porcie gdyńskim 2021
Okręty Wojenne (168) Okręty i polityka (część I) Wizyta pancernika "ADMIRAL SCHEER" w Wolnym Mieście Gdańsku w 1935 roku 2021
Okręty Wojenne (169) Okręty i polityka (część II) Wizyta krążownika "LEIPZIG" w Wolnym Mieście Gdańsku w 1936 roku 2021
Okręty Wojenne (173) Wizyta niemieckiego krążownika Königsberg w Gdyni (22-25 sierpnia 1935 r.) 2022
Okręty Wojenne (176) Statek bunkrowy "Robur VII" 2022