Szubrycht Tomasz

Szubrycht TomaszKontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht to rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT urodził się 01 października 1963 roku. Po ukończeniu z pierwszą lokatą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W marcu 1990 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ds. rozpoznawczych na ORP "HYDROGRAF". Natomiast w 1993 roku skierowany został na studia specjalistyczne do Naval Amphibious School w San Diego (USA), które ukończył z wyróżnieniem rok później. W listopadzie 1996 roku objął stanowisko dowódcy ORP "HYDROGRAF". W 1997 roku za osiągnięte wyniki w działalności rozpoznawczej w czasie ćwiczenia BALTOPS oraz wyszkolenie załogi, okręt pod jego dowództwem, uzyskał list gratulacyjny od Dowódcy 8. Grupy Lotniskowcowej admirała W. W Copelland Jr. W latach 1997-1998 kadm. Tomasz Szubrycht był słuchaczem studiów podyplomowych w Naval War College w Newport (USA), które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów w Naval War College ukończył również fakultatywny kurs stosunków międzynarodowych organizowany przez wykładowców z Harvard University oraz przedstawicieli RAND CORPORATION. W 1999 roku ORP "HYDROGRAF", pod jego dowództwem, uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych. W 2001 roku został wyróżniony odznaką "Wzorowy Dowódca". Okręt pod jego dowództwem wniósł istotny wkład w uzyskanie przez grupę Okrętów Rozpoznawczych w 2001 roku miana najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP oraz wyróżnienie grupy Okrętów Rozpoznawczych Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.

W maju 2002 roku, będąc dowódcą ORP "HYDROGRAF", obronił z wyróżnieniem na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej rozprawę doktorską. Już w grudniu tego samego roku został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej, na stanowisko adiunkta. Zaangażował się w pracę naukową i dydaktyczną. W kwietniu 2005 roku wyznaczony został na stanowisko Kierownika Ośrodka Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W 2007 roku Ośrodek zmienił nazwę na Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Cały czas rozwijał się naukowo, co spowodowało, iż w 2009 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 2010 – 2012 już jako prodziekan ds. nauki był odpowiedzialny za organizację działalności naukowej WDiOM oraz za inicjowanie i realizację współpracy Wydziału z kilkunastoma krajowymi i międzynarodowymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i badawczymi. Jest także twórcą "Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego". W 2012 roku został Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Wydział kierowany przez kadm. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jest inicjatorem utworzenia na WDiOM programu Szkolenia Wojskowego Studentów Cywilnych. Mimo wielu kierunków działalności cały czas podnosił swoje kwalifikacje i dbał o rozwój naukowy. Zwieńczeniem tej pracy było uzyskanie tytułu profesora, który otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2013 roku.

Jest członkiem Komitetów Naukowych kilku czasopism specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach społecznych między innymi w: Lidze Morskiej i Rzecznej oraz w Polskim Towarzystwie Nautologicznym. Za działalność służbową, naukową na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz działalność społeczną wyróżniony został m.in.: „Złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę”, medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP”, medalem „Pro Mari Nostro”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, „Medale za Zasługi dla Policji”, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, medalem „90-lecia polskiej administracji morskiej” oraz medalem „Milito pro Christo” a kierowana przez niego uczelnia została laureatem nagrody Benemerenti Ordynariatu Polowego. Za kultywowanie tradycji Marynarki Wojennej oraz pamięci o poległych uhonorowany został przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego medalem „Płk. Bronisława Gembarzewskiego”.

Od 23 stycznia 2015 roku kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht jest Rektorem – Komendantem Akademii Marynarki Wojennej. W 2016 roku otrzymał tytuł Profesor Honorowy Bułgarskiej Akademii Marynarki Wojennej, a w 2017 roku tytuł Doktor Honoris Causa Rumuńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Jest autorem ponad 200 artykułów, monografii oraz oryginalnych prac twórczych. W dniu Święta Podchorążego, 29 listopada 2018 roku, z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał nominację admiralską na stopień kontradmirała.

Książki i publikacje jego autorstwa:

Publikacja Tytuł artykułu Rok wydania
Okręty Wojenne (093) Koncepcje użycia kutrów rakietowych na Bałtyku w okresie "Zimnej Wojny" przez NATO 2009
Okręty Wojenne (095) Szwedzkie siły morskie w II wojnie światowej 2009