Stoney Francis Sadleir

Stoney Francis SadleirBrytyjski oficer (dosłużył się stopnia Lieutenant-Colonel), urodzony w Terryglass, Tipperary, Irlandia w 1834 r., zmarły w 1927 r. Mieszkał w The Downs, Delgany oraz Little Heath, Kent. Służył w Indiach podczas buntu 1858, ukończył Staff College w latach 1860-62 i piastował kilka stanowisk w Ministerstwie Wojny, w tym Assistant Superintendent Royal Gun Factories, Woolwich Arsenal. Specjalista z dziedziny artylerii.

Książki i publikacje jego autorstwa: