Rastelli Achille

Rastelli AchilleWłoski historyk i autor książek o tematyce wojennomorskiej, oraz wielu artykułów zamieszczanych w magazynach o takiej tematyce, jak np. "Okręty Wojenne". Urodzony 14 lutego 1944 r. w Besana w Brianzy (Mediolan), absolwent prawa, przez ponad trzydzieści lat pracował w Mediobanca. Prowadził pozazawodową działalność historyka i pisarza. Mieszkał w Mediolanie, był żonaty i miał troje dzieci. Zmarł 15 maja 2012 roku.

Do końca swoich dni mieszkał w Mediolanie a jego największą miłością była historia, szczególnie sprawy związane z morzem i żeglugą. Była autorem licznych artykułów i książek, m.in. "Le Navi del Re”, "Italiani a Shanghai", "Carlo Fecia di Cossato", La Portaerei Italiana", "Caproni e il mare", "Battaglie navali del XX secolo" (wydana również w Niemczech pt. "Seeschlachten des 20" (Bitwy morskie XX wieku). Był również współautorem historycznych prac poświęconej tematyce morskiej iwojskowej, jak na przykład siedmiotomwej serii "La Storia dei Trasporti Marittimi di Linea", uczestniczył w pracach przy "Sommergibili in Guerra", "Navi e Marinai della Prima Guerra Mondiale", "La Guerra Navale 1914-1918", "L’Artiglieria Italiana nella Grande Guerra" czy "Navi mercantili perdute oraz Storia dell’Ansaldo". A. Rastelli należał także do grona założycieli, redaktorów i autorów serii wydawniczej "Storia Militare", był współpracownikiem i korespondentem czasopism tematycznych "Okręty Wojenne” (Polska), "Warship International” (USA), "RID”, "Storia Illustrata”, "Aria Alla Rapida”, "Coltello di Delfo” (Włochy). Achille Rastelli był przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Morskiego w Mediolanie, jednym z założycieli i przewodniczącym włoskiego towarzystwa "Associazione Italiana Documentazione Marittima e Navale” ("Aidmen”/Włoskie Zrzeszenie ds. Dokumentowania Tematyki dot. spraw Morza i Marynarki), był członkiem stowarzyszenia "Aldebaran” z Triestu, niemieckiego "Deutsche Gesellschaft für die Seefahrt - und Marinegeschichte" (DGSM), "International Naval Research Organisation” oraz "Waterline International”. Oprócz tego A. Rastelli aktywnie uczestniczył w różnych międzynarodowych konferencjach, w tym też w kilku, które odbyły się w Chorwacji, jak na przykład z okazji 150 rocznicy utworzenia arsenału morskiego w Puli/Poli oraz dodatkowej konferencji, która poruszała temat przemysłowej spuścizny miasta i portu Rijeka/Fiume.

Książki i publikacje jego autorstwa:

Publikacja Tytuł artykułu Rok wydania
Okręty Wojenne (019) Włoskie torpedowce eskortowe typu "ORSA" (część I) 1997
Okręty Wojenne (020) Włoskie torpedowce eskortowe typu "ORSA" (część II) 1997