Kostriczenko Witalij W.

Kostriczenko Witalij W.Witalij Wasiljewicz Kostriczenko (1956 - 2017) to ukraiński historyk wojennomorski (ukr. Костриченко Віталій Васильович, ros. Костриченко Виталий Васильевич, ang. Vitaly Vasilievich Kostrichenko), lekarz, były oficer Marynarki Wojennej. Mieszkał w Sewastopolu, był autorem wielu prac i monografii dotyczących historii okrętów radzieckiej i rosyjskiej Marynarki Wojennej.

Witalij urodził się 1 stycznia 1956 roku w Sewastopolu w rodzinie z morskimi tradycjami. Jego dziad Iwan Aleksandrowicz Ananin, oficer - dziennikarz floty, wojował w latach II wojny światowej na Bałtyku i Morzu Czarnym, a matka - Lidia Georgijewna - instruktor sanitarny piechoty morskiej Flotylli Dunajskiej. Dziadek z racji swej służby często przebywał na okrętach, wiele fotografował, pozostawiając wnukowi w spadku bogate archiwum. Po ukończeniu Instytutu Medycznego w Simferopolu WitaIij Kostriczenko pracował w Sewastopolu na różnych stanowiskach, odbył r6wnież służbę w charakterze młodszego lekarza krążownika rakietowego "KERCZ". Niemal całe życie W. Kostriczenko poświecił historii marynarki wojennej, budownictwa okrętowego, a takie obronie Sewastopola w latach 1941-42, Jego zbioru książek, czasopism, zdjęć i negatywów mogłoby pozazdrościć muzea I światowe kolekcje. Witalij sam wykonywał wiele zdjęć, korespondował z dziesiątkami kolegów z rozmaitych zakątków dawnego ZSRR, a później WNP. Po przejściu na emeryturę, do marca 2014 Witalij pracował w redakcji gazety ”Fłot Ukrainy”. W. Kostriczenko jest autorem szeregu monografii historycznych i szeregu Interesujących badań historycznych, a takie wielu dziesiątków artykułów dotyczących historii floty w rozmaitych gazetach I czasopismach. Fotografie z jego unikalnego zbioru są szeroko wykorzystywane i długo jeszcze będą wykorzystywane przez licznych autorów do Ilustracji prac dotyczących historii floty wojennej I cywilnej. Przy czym szereg z napisanych przez Witalija książek znalazło swoje miejsce w zbiorach wielu bibliotek, w tym Biblioteki Kongresu USA, a roczniki i dziś są wykorzystywane jako pomoc naukowa na uczelniach wyższych, włącznie z katedrą WMS Narodowego Uniwersytetu Obrony Ukrainy im. Iwana Czerniachowskiego. Witalij Wasiljewicz Kostriczenko zmarł 11 lipca 2017 roku w Sewastopolu po ciężkiej chorobie.

Książki i publikacje jego autorstwa:

Publikacja Tytuł artykułu Rok wydania
Okręty Wojenne (046) Przypadek motorowca "WERESZCZAGINO" 2001
Okręty Wojenne (061) Ukraiński "Potiomkin" (dozorowiec "SKR-112") 2003
Okręty Wojenne (087) Czarnomorski "Pearl Harbor" 2008
Okręty Wojenne (088) Hiszpańskie liniowce pasażerskie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 2008
Okręty Wojenne (096) Lotniskowiec "WARIAG" (część III) 2009
Okręty Wojenne (097) Lotniskowiec "WARIAG" (część IV) 2009
Okręty Wojenne (098) Lotniskowiec "WARIAG" (część V) 2009
Okręty Wojenne (104) Lotniskowiec "WARIAG" (część VI) 2010
Okręty Wojenne (110) Lotniskowiec "WARIAG" (część VII) 2011