Knight Ian

Ian KnightIan Knight jest powszechnie uznawany za czołowego autorytetu w dziedzinie kampanii kolonialnych Imperium Wiktoriańskiego. Pracował przy wielu telewizyjnych dokumentach i jest członkiem-założycielem Wiktoriańskiego Towarzystwa Wojskowego. Otrzymał nagrody za pracę nad kampaniami w Afryce Południowej w XIX wieku, zwłaszcza za wojnę anglo-zuluską. Mieszka w West Sussex w Wielkiej Brytanii.

Książki i publikacje jego autorstwa: