Goryński Grzegorz

Goryński GrzegorzDoktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Rozprawę doktorską na temat "Organizacja ochrony morskiej granicy Polski przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1949 – 1965" napisał i obronił na Wydziale Filologiczno – Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jego zainteresowania badawcze obejmują: dzieje, organizację i działalność polskich formacji granicznych w XX i XXI wieku, funkcjonowanie Straży Granicznej w systemie administracji i bezpieczeństwa Polski oraz aspekty administrowania ochroną granic w RP i UE.

Książki i publikacje jego autorstwa:

Publikacja Tytuł artykułu Rok wydania
Okręty Wojenne (082) Budowa kadłubów ścigaczy projektu IC 16 M dla MOSG 2007
Okręty Wojenne (087) Powstanie, zadanie i funkcjonowanie Bazy Remontowej WOP w Gdańsku-Westerplatte 2008