Budzbon Przemysław

Brak zdjęciaPrzemysław Budzbon jest polskim architektem marynarki wojennej, który w latach 80. pracował przy budowie okrętów wojennych dla Marynarki Wojennej ZSRR. Pisał szeroko na temat historii polskiej i radzieckiej marynarki wojennej podczas II wojny światowej dla "Warship Quarterly" i innych europejskich magazynów morskich. Brał udział w tworzeniu serii "All the World’s Fighting Ships" Conway'a. Od 2019 r. wznowił pisanie dla magazynu "Warship", a niedawno opublikował dwie książki o polskich stoczniach z okresu po 1990 r.

Książki i publikacje jego autorstwa:

Tytuł Typ publikacji Rok wydania
The Beginnings of Soviet Naval Power: "G5" Class MTBs Artykuł w Warship volume II 1978
"WICHER" and "BURZA": Big Ships of a Small Navy Artykuł w Warship volume IV 1980
The Bad Weather Flotilla (Part 1) Artykuł w Warship volume VI 1982
The Bad Weather Flotilla (Part 2) Artykuł w Warship volume VI 1982
The Bad Weather Flotilla (Part 3) Artykuł w Warship volume VI 1982
Pride of Poland. The "ORZEŁ" Class Submarines: Construction (Part 1 of 3) Artykuł w Warship No 42 1987
Pride of Poland. The "ORZEŁ" Class Submarines: Construction (Part 2 of 3) Artykuł w Warship No 43 1987
Pride of Poland. The "ORZEŁ" Class Submarines: Construction (Part 3 of 3) Artykuł w Warship No 44 1987