Battistelli Pier Paolo

Pier Paolo BattistelliPier Paolo Battistelli uzyskał doktorat z historii wojskowości na Uniwersytecie w Padwie. Badacz niemieckiej i włoskiej polityki i strategii podczas II wojny światowej. Działa we Włoszech i za granicą, pisząc tytuły i eseje na tematy związane z historią wojskowości. Współpracownik Biura Historycznego Armii Włoskiej, obecnie poprawia swoją pracę doktorską do publikacji: Wojna osi: niemieckie i włoskie partnerstwo wojskowe podczas drugiej wojny światowej, 1939-1943.

Książki i publikacje jego autorstwa: