Szukaj terminów ze słownika (dozwolone są wyrażenia regularne)
C.7 (1889)

Wielka BrytaniaByły brytyjski stalowy  slup śrubowy HMS "BASILISK" (typ "BEAGLE", dwie jednostki), przemianowany przed 1905 r. w związku z przeklasyfikowaniem i przebudową na hulk węglowy.

C.8 (1866)

Wielka BrytaniaByła brytyjska fregata pancerna HMS "NORTHUMBERLAND" (typ "MINOTAUR", 3 okręty), przemianowana po raz drugi w 1909 r. w związku z przekształceniem na hulk węglowy.

CADMUS (1903)

Wielka BrytaniaBrytyjski stalowy  slup śrubowy typu "CADMUS" (sześć jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CAESAR (1896)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "MAJESTIC" (9 jednostek). Piąta jednostka o tej nazwie w Royal Navy.

CALCUTTA (1868)

Wielka BrytaniaByły brytyjski pancernik centralnobateryjny HMS "HERCULES" (typ "HERCULES", 1 jednostka), przemianowany w 1909 r. Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CALEDONIA (1862)

Wielka BrytaniaBrytyjska drewnianokadłubowa fregata pancerna typu "PRINCE CONSORT", jednak z trzech w serii. Była to trzecia jednostka nosząca tą nazwę w Royal Navy.

CALLIOPE (1884)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "CALYPSO" (dwie jednostki). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CALYPSO (1883)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "CALYPSO" (dwie jednostki). Ósmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CAMBRIAN (1893)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "ASTRAEA" (osiem jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CAMELION (1860)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy (później korweta) typu "CAMELION" (osiem jednostek). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CAMPERDOWN (1885)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik barbetowy drugiej serii typu "ADMIRAL" (cztery jednostki). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CANADA (1881)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CANOPUS (1897)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "CANOPUS" (6 jednostek). Druga jednostka o tej nazwie w Royal Navy.

CAPTAIN (1865)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiej fregaty pancernej HMS "AGINCOURT" (typ "MINOTAUR", 3 okręty), zmieniona w 1961 r., jeszcze przed wodowaniem jednostki. Szósty okręt noszący tą nazwę w Royal Navy.

CAPTAIN (1869)

Wielka BrytaniaBrytyjski masztowy pancernik wieżowy typu "CAPTAIN" (1 jednostka). Siódmy okręt o tej nazwie w Royal Navy. 

CARNARVON (1903)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "DEVONSHIRE" (sześć jednostek). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CAROLINE (1882)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy (od 1884 r. korweta) typu "SATELLITE" (siedem jednostek). Siódmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CARRICK II (1882)

Wielka BrytaniaByły brytyjski krążownik pancernopokładowy HMS "LEANDER" (typ "LEANDER", cztery jednostki), przemianowany po raz drugi w 1941 r. Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CARYSFORT (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CENTAUR (1870)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiego pancernika centralnobateryjnego HMS "VANGUARD" (typ "AUDACIOUS", 4 jednostki). Gdyby nazwa została utrzymana byłby to piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CENTAUR (1891)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiego krążownika pancernopokładowego HMS "ROYAL ARTHUR" (typ "EDGAR", dziewięć jednostek), który został przemianowany w 1890 r., tuż po położeniu stępki. Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CENTURION (1892)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik II klasy typu "CENTURION". Siódmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CERBERUS (1868)

Flaga australijskiego stanu WiktoriaBandera australijskiej marynarki wojennejMonitor palisadowy typu "CERBERUS" (2 jednostki) zbudowany dla brytyjskiej kolonialnej marynarki wojennej australijskiego stanu Wiktoria, a od 1911 r. należący do marynarki wojennej Australii. 

CERBERUS (1869)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiej żelaznokadłubowej korwety śrubowej HMS "VOLAGE" (typu "VOLAGE", dwie jednostki), zmieniona jeszcze przed położeniem stępki. Gdyby nazwa została utrzymana byłby to szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CHALLENGER (1902)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "CHALLENGER" (dwie jednostki). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CHAMPION (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CHAMPION (OLD) (1878)

Wielka BrytaniaByła brytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa HMS "CHAMPION" (typ "COMUS", dziewięć jednostek), przemianowana w 1915 r. w związku z wejściem z wodowaniem okrętu o tej nazwie. Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CHANTICLEER (1861)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy (później korweta) typu "CAMELION" (osiem jednostek). Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CHARYBDIS (1893)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "ASTRAEA" (osiem jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CHESAPEAKE (1855)

Wielka BrytaniaBrytyjska drewnianokadłubowa fregata śrubowa typu "EURYALUS" (cztery jednostki). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy. 

CHINA (1862)

Imperial Chinese NavyByły brytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy HMS "AFRICA" (typ "ROSARIO", siedem jednostek), przemianowany w 1862 r. w związku ze sprzedażą okrętu dla Chinese Imperial Customs. 

CIRCASSIAN (1864)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiego slupa pancernego HMS "ENTERPRISE", (typ "ENTERPRISE", 1 jednostka), przemianowanego w 1862 r., jeszcze przed wodowaniem okrętu. Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CLEOPATRA (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CLIO (1904)

Wielka BrytaniaBrytyjski stalowy  slup śrubowy typu "CADMUS" (sześć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CLYDE (1876)

Wielka BrytaniaByły brytyjski kompozytowy slup śrubowy HMS "WILD SWAN" (typ "OSPREY", pięć jednostek), przemianowany w 1904 r., w związku z pełnieniem pomocniczych funkcji portowych. Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COCHRANE (1905)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "WARRIOR" (cztery jednostki). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COLLEEN (1883)

Wielka BrytaniaByły brytyjski kompozytowy slup śrubowy (od 1884 r. korweta) HMS "ROYALIST"  (typu "SATELLITE", siedem jednostek), przemianowany w 1913 r. w związku z pełnieniem funkcji portowych. Był to drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy. 

COLLINGWOOD (1882)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik barbetowy typu "ADMIRAL" (1 seria, jedna jednostka). Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COLOSSUS (1882)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik wieżowy typu "COLOSSUS" (2 jednostki). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COLUMBINE (1862)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy typu "ROSARIO" (siedem jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COLUMBINE (1876)

Wielka BrytaniaByły brytyjski kompozytowy slup śrubowy HMS "WILD SWAN" (typ "OSPREY", pięć jednostek), przemianowany w 1913 r., w związku z pełnieniem pomocniczych funkcji portowych (początkowo miał się nazywać "ROMULUS". Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COMMONWEALTH (1903)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "KING EDWARD VII" (8 jednostek). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy. 

COMUS (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CONDOR (1898)

Wielka BrytaniaBrytyjski stalowy  slup śrubowy typu "CONDOR" (sześć jednostek). Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CONQUEROR (1881)

BrytyjskWielka Brytaniai taranowiec pancerny typu "CONQUEROR" (2 jednostki). Siódmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CONQUEST (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CONSTANCE (1862)

Wielka BrytaniaTradycyjna fregata HMS "CONSTANCE" (1846) przekonwertowana na śrubowy napęd parowy, należąca do grupy 8 jednostek poddanych takiej samej operacji (typ "PHAETON", 8 jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CONSTANCE (1880)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CONSTITUTION (1903)

Flaga ChileChilijski pancernik II klasy, zakupiony w 1903 r.,  jeszcze w trakcie budowy przez Wielką Brytanię i przemianowany na "SWIFTSURE".

CORDELIA (1881)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CORMORANT (1877)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy typu "OSPREY" (pięć jednostek). Dziesiąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CORNWALL (1902)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "MONMOUTH" (dziesięć jednostek). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CORNWALLIS (1855)

Wielka BrytaniaBrytyjski okręt obrony wybrzeża, blokship typu "CORNWALLIS" (5 jednostek), przebudowany ze starego, żaglowego 74-działowego okrętu liniowego przy zachowaniu nazwy. Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CORNWALLIS (1901)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "DUNCAN" (6 jednostek). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

COSSACK (1886)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik torpedowy typu "ARCHER" (osiem jednostkek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CRESCENT (1869)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiego pancernika centralnobateryjnego HMS "INVINCIBLE" (typ "AUDACIOUS", 4 jednostki). Okręt został przemianowany w 1867 r., jeszcze przed wodowaniem. Gdyby okręt utrzymał swoją nazwę byłby ósmą jednostką o tej nazwie w Royal Navy.

CRESCENT (1892)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "EDGAR" (dziewięc jednostek). Ósmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CRESCENT (1899)

Wielka BrytaniaByły brytyjski pancernik I klasy HMS "GLORY" (typ "CANOPUS", 6 jednostek), przemianowany w 1920 r. Dziesiąta jednostka o tej nazwie w Royal Navy.

CRESCENT (1899)

Wielka BrytaniaByły brytyjski krążownik pancerny HMS "SUTLEJ" (typ "CRESSY", sześć jednostek), przemianowany w 1918 r. w związku z przydzieleniem mu funkcji okrętu magazynowego z miejscem stacjonowania w Rosyth. Dziewiąty okręt o tej nazwie w Royal Navy (najprawdopodobniej -  w wykazie okrętów Royal Navy nie ma informacji o zmianie nazwy).

CRESSY (1899)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "CRESSY" (sześć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CRUIZER (1879)

Wielka BrytaniaByły brytyjski kompozytowy slup śrubowy HMS "KINGFISHER" (typ "DOTEREL", dziewięć jednostek), przemianowany po raz drugi w 1893 r. Jedenasty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CUMBERLAND (1902)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "MONMOUTH" (dziesięć jednostek). Dziewiąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CURACOA (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa typu "COMUS" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

CYCLOPS (1871)

BWielka Brytaniarytyjski monitor palisadowy typu "CYCLOPS" (4 jednostki). Trzecia jednostka o tej nazwie w Royal Navy.

DANAE (1867)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy (później korweta) typu "ECLIPSE" (siedem jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DAPHNE (1866)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy typu "AMAZON" (sześć jednostek). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DAPHNE (1888)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy typu "NYMPHE" (cztery jednostki). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DARING (1873)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiego kompozytowego slupa śrubowego HMS "FLYING FISH" (typ "FANTOME", sześć jednostek), przemianowanego jeszcze w trakcie budowy, w 1873 r. Czwart okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DARING (1874)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy typu "FANTOME" (sześć jednostek). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFENCE (1861)

Wielka BrytaniaBrytyjska fregata pancerna, liczącego łącznie dwie jednostki typu "DEFENCE". Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFENCE (1907)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "MINOTAUR" (trzy jednostki). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFIANCE (1897)

Wielka BrytaniaByły brytyjski krążownik pancernopokładowy HMS "ANDROMEDA" (typ "DIADEM", osiem jednostek), przemianowany po raz trzeci w 1931 r. w związku z przydziałem do ośrodka szkoleniowego torpedystów. Siedemnasty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFIANCE II (1861)

Wielka BrytaniaByły brytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy HMS "PERSEUS" (typ "CAMELION", osiem jednostek), przemianowany w grudniu 1904 r. w trakcie pełnienia funkcji kwaterunkowych i szkoleniowych w szkole torpedystów "Defiance" w Plymouth. Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFIANCE II (1868)

Wielka BrytaniaByła brytyjska żelaznokadłubowa fregata śrubowa HMS "INCONSTANT" (typ "INCONSTANT", jedna jednostka), przemianowana w grudniu 1930 r. w trakcie pełnienia funkcji kwaterunkowych i szkoleniowych w szkole torpedystów "Defiance" w Plymouth. Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFIANCE II (1891)

Wielka BrytaniaByły brytyjski krążownik pancernopokładowy HMS "SPARTAN" (typ "APOLLO", dwadzieścia jeden jednostek), przemianowany w 1921 r., w związku z pełnieniem funkcji kwaterunkowych i szkoleniowych w szkole torpedystów "Defiance" w Plymouth. Drugi okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFIANCE III (1878)

Wielka BrytaniaByła brytyjska stalowokadłubowa korweta śrubowa HMS "CLEOPATRA" (typ "COMUS", dziewięć jednostek), przemianowana w 1922 r. w związku z przydziałem do ośrodka szkoleniowego Royal Navy. Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEFIANCE IV (1868)

Wielka BrytaniaByła brytyjska żelaznokadłubowa fregata śrubowa HMS "INCONSTANT" (typ "INCONSTANT", jedna jednostka), przemianowana w styczniu 1922 r. po przeniesieniu okrętu do szkoły torpedystów "Defiance" w Plymouth. Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEVASTATION (1871)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik wieżowy typu "DEVASTATION" (2 jednostki). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DEVONSHIRE (1904)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "DEVONSHIRE" (sześć jednostek). Szósty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIADEM (1896)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "DIADEM" (osiem jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIADEM (1856)

Wielka BrytaniaBrytyjska drewniana fregata śrubowa należąca do zbiorczego typu nazywanego "dużymi fregatami Walkera" (6 okrętów). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIAMOND (1874)

Wielka BrytaniaBrytyjska drewnianokadłubowa korweta śrubowa typu "AMETHYST" (pięć jednostek). Ósmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIAMOND (1904)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "TOPAZE" (cztery jednostki). Dziewiąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIANA (1895)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "ECLIPSE" (dziewięć jednostek). Ósmy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIDO (1869)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy (później korweta) typu "ECLIPSE" (siedem jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DIDO (1896)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "ECLIPSE" (dziewięć jednostek). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DOLPHIN (1882)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy typu "DOLPHIN" (dwie jednostki). Szesnasty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DOMINION (1903)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "KING EDWARD VII" (8 jednostek). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy. 

DONEGAL (1902)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "MONMOUTH" (dziesięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DORIS (1857)

Wielka BrytaniaBrytyjska drewniana fregata śrubowa należąca do zbiorczego typu nazywanego "dużymi fregatami Walkera" (6 okrętów). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DORIS (1896)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancernopokładowy typu "ECLIPSE" (dziewięć jednostek). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DOTEREL (1880)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy typu "DOTEREL" (dziewięć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DRAGON (1878)

Wielka BrytaniaBrytyjski kompozytowy slup śrubowy typu "DOTEREL" (dziewięć jednostek). Dwunasty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DRAKE (1901)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "DRAKE" (cztery jednostki). Dziewiętnasty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DREADNOUGHT (1875)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik wieżowy typu "DREADNOUGHT" (1 jednostka). Ósmy okręt o tej nazwie w Royal Navy. 

DRUID (1869)

Wielka BrytaniaBrytyjska drewnianokadłubowa korweta śrubowa typu "BRITON" (trzy jednostki). Piąty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DRYAD (1866)

Wielka BrytaniaBrytyjski drewnianokadłubowy slup śrubowy typu "AMAZON" (sześć jednostek). Trzeci okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DUKE OF EDINBURGH (1904)

Wielka BrytaniaBrytyjski krążownik pancerny typu "DUKE OF EDINBURGH" (dwie jednostki). Pierwszy okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DUNCAN (1885)

Wielka BrytaniaPierwotna nazwa brytyjskiego pancernika barbetowego HMS "CAMPERDOWN" (typ "ADMIRAL" II seria, 4 jednostki), przemianowanego w 1882 r., jeszcze przed wodowaniem. Gdyby nazwa została utrzymana, byłby to czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.

DUNCAN (1901)

Wielka BrytaniaBrytyjski pancernik I klasy typu "DUNCAN" (6 jednostek). Czwarty okręt o tej nazwie w Royal Navy.