W tym rozdziale zajmiemy się uzbrojeniem artyleryjskim należącym do umownej kategorii lekiej, występującym na pokładach okrętów niemieckich i brytyjskich uczestniczących w bitwie jutlandzkiej. Podejmiemy się również opisać uzbrojenie torpedowe wykorzystywane w czasie bitwy oraz wskazać słabe i mocne strony wyżej wymienionego uzbrojenia po obu stronach. 

Mimo, że w pozostałych rozdziałach traktujących o broni artyleryjskiej zostały już opisane umowne ramy przyjmowane przez oba państwa przy rozdziale dział do poszczególnych kategorii, przypomnimy jakie parametry musiała spełnić armata aby zostać zakwalifikowana do kategorii artylerii lekkiej. W Wielkiej Brytanii należały do niej wszystkie działa o kalibrze poniżej 4-cali (101,6 mm), natomiast w Niemczech wszystkie armaty poniżej 105 mm (4,1 cala). Uzbrojenie tego typu stanowiło zazwyczaj uzbrojenie pomocnicze na ciężkich okrętach artyleryjskich i krążownikach oraz czasami (głównie po stronie niemieckiej) uzbrojenie główne niewielkich jednostek torpedowych, pomocniczych oraz okrętów podwodnych. O ile w czasie bitwy jutlandzkiej działa należące do tej kategorii nie odegrały kluczowej roli, jednakże z racji rzetelności relacji omówimy również i to uzbrojenie. W przypadku floty niemieckiej artyleria lekka odgrywała znacznie większą rolę niż u jej przeciwnika z prostego powodu. Większość niemieckich torpedowców była uzbrojona w działa mieszczące się właśnie w tej kategorii, a że w czasie bitwy jutlandzkie starcia niszczycieli brytyjskich z niemieckimi torpedowca był zarówno częste jak i bardzo intensywne i krwawe, należy poświęcić nieco miejsca również tym armatom o relatywnie niewielkim kalibrze. Co do broni torpedowej sytuacja jest już zgoła inna. Obie strony wykorzystywały torpedy w czasie bitwy i robiły to skutecznie. Musimy więc pochylić się również nad uzbrojeniem torpedowym, tym bardziej że jego użycie w dużym stopniu wpłynęło pośrednio na taktykę podjętą przez obie strony konfliktu, a co za tym idzie na końcowy wynik bitwy. 

 

Aktualności

19.05.2020

Dodano karte opisową brytyjskich kanonierek kompozytowych typu "BANTERER".

07.05.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich kanonierek kompozytowych typu "FORESTER".

29.04.2020

Dodano kartę opisową brytyjskiej, żelaznej kanonierki przybrzeżnej HMS "DRUDGE".

27.04.2020

Dodano kartę opisową brytyjskiej kanonierki przybrzeżnej HMS "HANDY".

23.04.2020

Dodano kartę opisowa brytyjskich kanonierek przybrzeżnych typu "BOUNCER".

22.04.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich żelaznych kanonierek przybrzeżnych typu "MEDINA".

31.03.2020

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskiego krążownika pancernopokładowego HMS "BONAVENTURE". 

21.03.2020

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskich krążowników pancernopokładowych HMS "TRIBUNE" i HMS "ASTRAEA".

18.02.2020

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskiego krążownika pancernopokładowego HMS "SPARTAN".

19.02.2020

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskich krążowników pancernopokładowych HMS "SYBILLE", HMS "TERPSICHORE" i HMS "THETIS".

12.02.2020

Dodano karte opisową brytyjskich żelaznych kanonierkek przybrzeżnych typu "ANT". 

04.02.2020

Dodano karte opisową brytyjskiej żelaznej kanonierki przybrzeżnej HMS "PLUCKY".

03.02.2020

Dodano kartę opisową brytyjskiej kanonierki przybrzeżnej HMS "STAUNCH".

31.01.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich, kompozytowych kanonierek śrubowych typu "ARIEL".

23.01.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich kanonierek pancernych typu "VIXEN".

18.01.2020

dodano kartę opisową brytyjskich stalowych kanonierek artyleryjsko - torpedowych typu "CURLEW".

09.01.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich kompozytowych kanonierek śrubowych typu "ALGERINE".

08.01.2020

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskich krążowników pancernopokładowych HMS "SCYLLA" i HMS "SIRIUS".

07.01.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich kompozytowych kanonierek śrubowych typu "LINNET".

02.01.2020

Dodano kartę opisową brytyjskich kompozytowych kanonierek śrubowych typu "CONDOR".

31.12.2019

Dodano kartę opisową brytyjskich kompozytowych kanonierek śrubowych typu "BEACON" i "FROLIC".

29.12.2019

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskich krążowników pancernopokładowych HMS "SAPPHO" i HMS "RETRIBUTION".

28.12.2019

Dodano nowe zdjęcia do galerii brytyjskich krążowników pancernopokładowych HMS "PIQUE" i HMS "RAINBOW".