HMS ClioTe 10-działowe slupy ze stalowym kadłubem, zaprojektowane przez Williama White'a w 1899 r. były ostatnimi z długiej linii małych okrętów wykorzystujących żagle jako pomocniczy napęd.

HMS ShearwaterSlupy typu "CONDOR" nie odbiegały konstrukcyjnie od slupów typu "ALERT". Zostały zaprojektowane przez Williama White'a w 1898 r.

HMS Algerine10-działowe, stalowe slupy typu "PHOENIX" zostały skonstruowane z wykorzystaniem planów slupów typu "ALERT". Zostały zaprojektowane w 1894 r. przez Williama White'a.

HMS TorchSlupy typu "ALERT" były wersją rozwojową slupów typu "BEAGLE". Były pierwszymi slupami wyposażonymi w maszyny typu VTE oraz działa szybkostrzelne.

HMS BeagleSlupy typu "BEAGLE" były wersją slupów kompozytowych typu "NYMPHE", uzupełnioną o pokrycie kadłuba wykonane ze stali.

HMS NympheKompozytowe, 8-działowe slupy typu "NYMPHE" zostały zaprojektowane przez biuro prowadzone przez Sir Williama White'a. Były ostatnimi kompozytowymi slupami jakie zbudowano.

HMS SatteliteSlupy typu "SATELLITE" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego i jako jedyne okręty o drewnianym kadłubie były wyposażone w opancerzony pokład chroniący witalne części okrętów.

HMS DoterelKompozytowe, 6-działowe slupy typu "DOTEREL" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego w 1877 r.. Stanowiły kontynuację konstrukcji typu "FANTOME". Bardzo podobne w budowie do slupów klasy "OSPREY".

HMS CormorantKompozytowe, 6-działowe slupy śrubowe typu "OSPREY" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego. Stanowiły kontynuację konstrukcji slupów typu "FANTOME". Bardzo podobne w budowie do slupów typu "DOTEREL".

HMS EgeriaKompozytowe, 4-działowe slupy typu "FANTOME" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego. Stanowiły powrót do konstruowania mniejszych slupów.

HMS TenedosSlupy śrubowy (później przeklasyfikowane na korwety) o drewnianym kadłubie typu "ECLIPSE", zostały zaprojektowane przez Sir Edwarda Reed'a i zostały wyposażone w dziobnice typu taranowego, jednak bez odpowiedniego wzmocnienia samego dziobu.

HMS DryadDrewniane slupy typu "AMAZON" zostały zaprojektowane przez Sir Edwarda Reed'a. Projekt tych okrętów po raz pierwszy zrywał z tradycyjnym podejściem do konstruowania małych okrętów krążowniczych.