HMS SalmonDwa niszczyciele zbudowane w stoczni Earle's Shipbuilding, Hull, również należące do tzw. "27-węzłowców". Od 1912 r. podobnie jak "26-węzłowce" zostały zakwalifikowane do typu "A". W odróżnieniu od innych stoczni, okręty zbudowane w Earle charakteryzowało zastosowanie kotłów firmy Yarrow i czterokominowej sylwetki.

HMS HardyAdmiralicja w ramach dywersyfikacji zamówień zdecydowała się o złożenie dyspozycji na budowę kolejnych niszczycieli w różnych stoczniach. Dwa niszczyciele typu "HARDY" zostały zamówione w stoczni William Doxford & Sons w Sunderland. 

HMS SturgeonKolejne trzy niszczyciele wybudowano w stoczni Naval Construction & Armament Company, Barrow-in-Furness (późniejszym Vickers). Charakteryzowały się trójkominową sylwetką i masztem umieszczonym pomiędzy mostkiem, a pierwszym kominem.

HMS ConflictNiszczyciele typu "CONFLICT" zostały zakontraktowane w stoczni J. Samuel White, East Cowes, Isle of Wight. W związku z problemami z osiągnięciem wymaganych 27 węzłów, okręty późno weszły do służby, a sama stocznia nie uzyskała później już kontraktów na budowę nowocześniejszych odmian niszczycieli. 

HMS BansheeKolejne trzy niszczyciele ze stoczni Laird, Son and Co., Birkenhead były zbudowane według nieco zmodernizowanych planów prototypowych niszczycieli wybudowanych w tej stoczni, okrętów typu "FERRET". Okręty również były wyposażone w cztery równomiernie rozstawione kominy, co upodabniało te dwa typy do siebie.

HMS RocketTrzy niszczyciele wybudowane w stoczni J & G Thomson, Clydebank charakteryzowały się trójkominową sylwetką i imponująco szybkim czasem budowy.

HMS ChargerPodobnie jak w przypadku niszczycieli typu "ARDENT" ze stoczni Thornycroft zdecydowano o zamówieniu kolejnych trzech niszczycieli w stoczni Yarrow. Konstrukcję typu "CHARGER" oparto o prototypowy niszczyciel HMS "HAVOCK".

HMS ArdentPo pozytywnym odbiorze prototypowych niszczycieli ze stoczni Thornycroft zdecydowano o zbudowaniu kolejnych. W 1893-94 Initial Order w ramach 1893/94 Programme zawarto zamównienie na 6 kolejnych niszczycieli, z których 3 przypadły do realizacji właśnie w stoczni Thornycroft, Church Wharf, Chiswick.

HMS FerretKolejne dwa niszczyciele z prototypów, zamówionych w ramach 1893 Naval Defence Act, tym razem zbudowane przez stocznię Cammell Laird. W porównaniu do niszczycieli z pozostałych dwóch stoczni budujących prototypowe niszczyciele wyróżniały się odmiennym wyglądem (cztery kominy) i inaczej rozmieszczonym uzbrojeniem torpedowym.

HMS DaringKolejne dwa niszczyciele z prototypów zamówionych w ramach 1892 Naval Defence Act, tym razem zbudowane przez stocznię John I. Thornycroft & Company. W porównaniu do niszczycieli ze stoczni Yarrow wyróżniały się odmiennym wyglądem i przede wszystkim były nieco szybsze.

HMS HavockPierwsze dwa niszczyciele zbudowane dla Royal Navy. Później (30 sierpnia 1912 r.) zostały zaklasyfikowane do typu "A", liczącego łącznie 42 jednostki, z racji budowy przez różne stocznie i wg odmiennych planów znacznie różniące się od siebie. Niszczyciele typu "HAVOCK" zostały zaprojektowane i zbudowane przez stocznię Yarrow Shipbuilders.