HMS MarinerKompozytowe kanonierki typu "MARINER" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego w 1882 r., jako jedyne z ostatnich okrętów w Royal Navy wywodzące się z deski kreślarskiej tego konstruktora.

HMS DolphinKompozytowe kanonierki typu "DOLPHIN" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego w 1881 r. Były pierwszymi kanonierkami na których od samego początku zastosowano nowoczesne gwintowane działa ładowane odtylcowo.

HMS AlgerineOstatnie kompozytowe (o mieszanej, drewniano - żelaznej konstrukcji) kanonierki wcielone do służby w Royal Navy. Wybudowane później kanonierki typów "MARINER" i "DOLPHIN", były już na tyle duże, że zostały przeklasyfikowane na slupy. 

HMS LinnetKompozytowe kanonierki śrubowe typu "LINNET" zostały zaprojektowane przez Nathaniela Barnaby'ego. Były bardzo podobne konstrukcyjnie do wcześniejszych kanonierek typu "CONDOR", różniły się szczegółami, głównie konfiguracją uzbrojenia.

HMS GriffonKanonierki typu "CONDOR" zostały zaprojektowane przez Nathaniela Barnaby'ego w 1875 r. W porównaniu do wcześniej zbudowanych kanonierek typu "ARAB" były lepiej pszystosowane do działania na otwartych wodach.

HMS ArabDwie kanonierki o mieszanej (żelazno - drewnianej), kompozytowej budowie zaprojektowane przez Nathaniela Barnaby'ego w 1873 r. i zbudowane w stoczni Robert Napier and Sons, Govan, Glasgow. 

HMS CoquetteNa typ "ARIEL" składało się dziewięć 4-działowyk kanonierek kompozytowych, zbudowanych w latach 1871 - 1873. Były pierwszymi okrętami w Royal Navy zbudowanymi metoda mieszaną (kompozytową), to znaczy z żelaznym kilem, dziobem i rufą oraz żelaznym wewnętrznym szkieletem, oraz deskowaniem i poszyciem wykonanym z drewna..

HMS ReadyTe zaprojektowane w 1871 r. przez Edwarda Reeda kanonierki były powtórzeniem projektu wcześniejszych kanonierek typu "BEACON", jednak z wykorzystaniem całkiem nowych maszyn parowych. W kanonierkach typu  "BEACON" użyto maszyn parowych zaadaptowanych z wcześniej zbudowanych okrętów. 

HMS ElkPierwsze w Royal Navy niewielkie okręty zaprojekotwane z wykorzystaniem konstrukcji kompozytowej, czyli z wewnętrzną ramą z żelaza i pokryciem drewnianym. Te kanonierki zostały zaprojektowane przez Edwarda Reed'a, który zaplanował wykorzystać podczas ich budowy silniki parowe wykorzystywane wcześniej w starszych kanonierkach, budowanych w dużej liczbie w czasie wojny krymskiej.